Fatimah binti Muhammad SAW Az-Zahra

 Fatimah adalah "ibu dari ayahnya." Dia adalah puteri yang
mulia dari dua pihak, yaitu puteri pemimpin para makhluq
Rasulullah SAW, Abil Qasim, Muhammad bin
Abdullah bin   Abdul Muththalib bin Hasyim.
Dia juga digelari Al-Batuul, yaitu yang memusatkan
perhatiannya pada ibadah atau tiada bandingnya dalam
 hal keutamaan, ilmu,  akhlaq, adab, hasab dan nasab.

        Fatimah lebih muda dari Zainab, isteri Abil Ash
bin Rabi' dan Ruqayyah, isteri Utsman bin Affan.
Juga dia lebih muda dari Ummu Kultsum. Dia adalah
anak yang paling dicintai Nabi SAW sehingga beliau
bersabda :"Fatimah adalah darah dagingku, apa yang menyusahkannya juga
menyusahkan aku dan apa yang mengganggunya juga menggangguku." [Ibnul
Abdil Barr dalam "Al-Istii'aab"]
 Baca lebih lanjut